Antidoping

Stockholms Dansklubb har ”vaccinerat sig” mot doping. Läs mer om antidoping på Danssportförbundets webbplats:

Antidoping – Svenska Danssportförbundet

DSF antidopingprogram

 

Hur vet jag om min medicin är dopingklassad eller inte?

Röd-Gröna listan är ett sökverktyg där du enkelt får svar om din medicin är dopingklassad eller inte. Listan gäller endast registrerade läkemedel som säljs i Sverige för humant bruk. Det finns ingen motsvarande lista för kosttillskott, som räknas som livsmedel.

Vissa mediciner är vanligt förekommande, det här gäller för till exempel astma- och kortisonbehandling.

 

Dispensregler vid tävling

Tävlande dansare som tar någon form av medicin måste kontrollera att läkemedlet är tillåtet. Om läkemedlet inte är tillåtet så finns det ett dispenssystem för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensförfarandet är sekretessbelagt och utövaren ansöker själv hos Antidoping Sverige.

 

Tävlande dansare kan söka om medicinsk dispens i efterhand 

Tävlande dansare som inte är på landslagsnivå har möjlighet att söka om medicinsk dispens i efterhand. Vid ett positivt dopingprov kommer dansaren att kontaktas och ges möjlighet att inkomma med en ansökan. Du behöver ha medicinsk dokumentation som uppfyller kraven för medicinsk dispens redo när du uppmanas att skicka in din ansökan. Dansaren/målsman för minderårig dansare ansvarar för att otillåtna substanser vid träning/tävling inte används. Dansare som är uttagen till/representerar svenskt seniorlandslag, vilket avser högsta klass i seniorklass i respektive gren, ansöker om dispens hos Antidoping Sverige.