Dispensregler vid tävling

Tävlande tiodansare som tar någon form av medicin måste kontrollera att läkemedlet är tillåtet. Om läkemedlet inte är tillåtet så finns det ett dispenssystem för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensförfarandet är sekretessbelagt och utövaren ansöker själv hos Antidoping Sverige.

 

Hur vet jag om min medicin är dopingklassad eller inte?

Röd-Gröna listan är ett sökverktyg där du enkelt får svar om ett läkemedel är dopingklassat eller inte. Listan gäller endast registrerade läkemedel som säljs i Sverige för humant bruk. Det finns ingen motsvarande lista för kosttillskott, som räknas som livsmedel.

 

Retroaktiv dispens gäller för barn och unga

För tävlande barn och unga i de lägre klasserna gäller ett retroaktivt dispensförfarande.  Idrottsutövaren/målsman ansvarar för att otillåtna substanser vid träning/tävling inte används. Idrottsutövare på nationell/hög nivå, vilket avser högsta klass i Adult/Vuxen i respektive gren, ansöker om dispens hos Antidoping Sverige.

Vissa mediciner är vanligt förekommande, det här gäller för till exempel astma- och kortisonbehandling.

 

Läs mer på Danssportförbundets webbplats:

Antidoping – Svenska Danssportförbundet

DSF Antidopingprogram