Om Stockholms Dansklubb

Stockholms Dansklubb (STDK) grundades 2007 i Bromma. Initiativtagare var Maria Bild och föräldrar till elever i Marias Dansskola. Klubben är en ideell förening med verksamhet i Nacka och medlem av Svenska Danssportförbundet (DSF).

Aktuella medlemsavgifter
Medlemsavgiften för tävlande dansare i Stockholms Dansklubb är 200 kr per år och person. Medlemsavgiften för övriga (styrelse, tränare, stödmedlemmar) är 100 kr per år och person. Föräldrar som vill vara med och stötta föreningen är välkomna som medlemmar.

Plusgironummer
Plusgironumret till Stockholms Dansklubb är 36 20 28-3.

Styrelsen
Ordförande:
Kerstin Karlsson

Sekreterare:
Sabina Erhardsson

Ledamöter:
Malin Lindskog
Anki Johnreden

Suppleanter:
Frida K Eriksson
Eleonore Stangenberg

Revisor:
Martin Lindskog

Revisorssuppleant:
Tomas Holm

Valberedning:
Tora Hansjons (sammankallande)
Andreas Lundmark