Klubben2020-11-22T12:11:39+00:00

Om Stockholms Dansklubb

Stockholms Dansklubb (STDK) bildades 2007 i Bromma. Initiativtagare var Maria Bild och föräldrar till elever i Marias Dansskola. Klubben är en ideell förening med verksamhet i Nacka och medlem av Danssportförbundet (DSF).

Aktuella medlemsavgifter
Medlemsavgiften för tävlingspar i Stockholms Dansklubb är 200 kr per år och person. Medlemsavgiften för övriga (styrelse, tränare, stödmedlemmar) är 100 kr per år och person. Föräldrar som vill vara med och stötta föreningen är välkomna som medlemmar.

Plusgironumret till Stockholms Dansklubb är 36 20 28-3.

Dokument

Kallelse till årsmöte STDK 2020

Föreningens stadgar: Under revidering.

Länk till DSF:s webbplats (nytt reglemente fr.o.m. 2019-08-01) 

Länk till dans.se (tävlingsresultat)

Ordförande:
Kerstin Karlsson

Ledamöter:
Malin Lindskog
Anki Johnreden, sekreterare

Suppleanter:
Frida K Eriksson
Eleonore Stangenberg

Revisor:
Jennie Wong

Valberedning:
Tora Hansjons (sammankallande)
Andreas Bild