Vår dansverksamhet

Dansverksamheten äger rum i olika lokaler i Nacka (Järla skolas gymnastiksal och i Myrsjö sporthalls danslokal). Sommarläger hålls varje år i augusti. Våra terminsavslutningar (maj och december) är mycket populära, och föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar mycket välkomna.

Sommarläger i Lillsved